Skip to main content

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen. We verwachten dan ook dat we begin mei de verkoop kunnen starten. Op dat moment hebben we alle informatie en documentatie voor jou beschikbaar om een goede keuze te kunnen maken.